• Erkek Ayakkabısı Üreticileri
  • Herhangi Bir Yer

Erkek Ayakkabı

Erkek Ayakkabı ve Moda

Erkek ayakkabı modelleri  sürekli değişim içerisinde gelişirken ayakkabı tasarımcıları da yeni fikirler
üretmişlerdir. Ayakkabının geçmişten günümüze kadar olan evrelerinde yapmış oldukları
analizler sonucunda tasarlanan ayakkabılar günümüzde insanın kimlik arayışında etkili bir rol
oynamıştır. Giysilerin ve ayakkabıların insan için fiziksel işlevleri kadar estetik ve simgesel önemleri her
zaman ön planda olmuştur. İnsanın sosyal hayatında giysi statü belirleyici ve ayakkabı onu
tamamlayıcı unsur olarak algılansa da, ayakkabı bazı dönemlerde tek başına sosyal statü
belirleyici durumunda olmuştur.

Moda ve Ayakkabı İlişkisi

Ayakkabı,  geçmiş dönemlerden günümüze kadar  ayakları dış etkilerden, kirden ve kötü koşullardan
korumak amaçlı bir görev yüklenmiştir. Ayakkabının kullanımı, giyiniş tarzı, estetik yönü ve kullanılan
malzemeler ile ortaya koyduğu sonuç insanın ekonomik ayrıcalığını, çevresinde ki statüsünü ve var olduğu kültürü yansıtma özelliği hep ön planda olmuştur. Ayakkabı tasarımları zamanla aksesuar olarak kendine giysiyi tamamlayan bir nesne olmuş ve  tamamen giysi olarak yerini sağlamlaştırmış ve tasarımlarda etkin rol almıştır. Ayakkabının biçimi, şekli  ve yapısal  özellikleri, insanın
manevi değerlerine katkıda bulunmuştur. Bulunduğu dönemin zevk ve kültürünü de
benimseyerek modayı etkilemiştir.  Ayakkabının kullanım işlevi sosyal statü, estetik ve moda
anlayışı içerisinde görselliğini koruyarak, insan hayatında etkin bir nesne olmuştur.
Ayakkabının modanın içerisinde daha fazla yer alması, görselliği koruyarak  estetik boyutun
birleşmesi sonucunda güçlenmiş ve varlığını kalıcı bir şekilde hissettirmiştir. Erkek ayakkabılar sade, şık ve estetik yönleri ile dikkat çekmektedirler.

 

hakkanli@gmail.com