Ayakkabı ithal eden ülkeler arasında yer alan ülkemiz hem iç pazara hem de ihracata yönelik büyümeye devam ediyor. İç pazarda markalaşma ve pazarlama faaliyetleri ile yakın zamanda ithalatın mümkün olan en az seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Ayakkabı üretimindeki kalite ve fiyat politikamız ihracattaki büyümemizin temel etkenidir.

Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ayakkabı ithalatçısı ülke olup, dünya ithalatının %19’unu gerçekleştirmektedir. 2019 yılında ABD’nin ithal ettiği ayakkabı tutarı yaklaşık olarak 28,1 milyar dolardır. Dünyadaki diğer büyük ayakkabı ithalatçısı ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Çin’dir.

Dünyanın en büyük ayakkabı üreticisi ve ihracatçılarından olan İtalya’nın 7 milyar dolarlık ayakkabı ithalatı yapmasında, kendi tüketimini karşılama amacı yanı sıra yurt dışında
fason yaptırdığı ürünlerin ithalatı ile reeksport amacıyla yaptığı ithalat etkili olmaktadır. Belçika ve Hollanda’nın ithalat tutarlarının yüksek olmasında, reeksport büyük paya
sahiptir. Nitekim Hollanda dünyanın sekizinci büyük, Belçika ise dokuzuncu büyük ithalatçısıdır.

Ayakkabı ithalat vergilerinin, gelişmiş ülkelerde genellikle daha düşük oranda, gelişmekte olan ülkelerde ise bu ülkelerin kendi sanayilerini koruma çabaları nedeniyle daha yüksek
seviyede olduğu görülmektedir. Ayakkabı sanayinde Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika gibi ülkeler yüksek gümrük tarifeleri uygulamaktadırlar.