EnglishTurkish

Ayakkabı İhracatında Fuarların Önemi ve Katkısı

Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve pazarda meydana gelen yeni oluşumlar rekabetin yoğun bir şekilde yaşadığı ortam doğurmuştur. Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli görülmemektedir. İşte bu noktada firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarına katılım, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır.

Neden Ayakkabı İhtisas Fuarlarına İhtiyaç Duyulmaktadır?

 → Ayakkabı ihtisas fuarları mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli zaman ve mekân dilimi içerisinde buluştukları bir pazar niteliği taşımakta ve fuarların belirli bir konuya yönelik olması katılımcı firmalara “ilgili talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkânı vermektedir.

→ Fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta katılımcıların etkili satış grafiğinin bir bir pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık etmektedir.

→ Ayakkabı ihtisas fuarları, günümüz pazar koşullarında üretici ile tüketicileri, alıcı satıcıları karşı karşıya getirebilen, bu gruplar arasında karşılıklı, yüz yüze bir ilişki kurulmasını sağlayabilen nadir aktivitelerden bir tanesidir.

→ İhtisas fuarları sayesinde katılımcı firmalar, iş yaptıkları müşterileri ile yüz yüze iletişim kurmakta, onların firmaları ve ürünleri hakkında düşündüklerini ilk kaynaktan öğrenme şansına sahip olmakta ve firma tanıtımlarını bizzat müşterilerin kendilerine, araya başka herhangi kişi ya da kitle iletişim aracını sokmadan gerçekleştirebilmektedir.

→  İhtisas fuarları, yüksek ilgi düzeyine sahip ziyaretçileri işletme standına çekmesi açısından bulunmaz bir fırsat olarak görülmektedir.

→ Sektördeki diğer işletmelerle bağlantı kurulmasının yanı sıra ticari ihtisas fuarlarında, o sektörle iş yapan ya da yapmak isteyen profesyonel ziyaretçiler bulunmakta ve katılımcı firmalar bu kimselere ürün ve hizmetlerinin doğrudan tanıtımını yapma fırsatına sahip olmaktadır.

→ Fuarcılık konusunda yapılan araştırmalar göstermektedir ki ihtisas fuarları, pazarlama araştırmalarının gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.

→ Fuar organizasyonların katılımcı firmalar için bu kadar önem arz eden bir çalışma haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu tipteki organizasyonların çok sayıdaki firmayı bir araya getirmesi; bu sayede de firmalara “rakiplerini izleme” şansı vermesidir.

 Fuar Alanında Rakiplerden Daha Başarılı Konuma Nasıl Geçilir?

  •  Katılımcı firmalar fuar alanında iyi eğitilmiş ve bilgili stand personeli bulundurmalıdır.
  • Katılımcı firmalar fuar öncesinde ve fuar sırasında başarılı ve dikkat çekici tanıtım faaliyetleri yürütmelidir.
  • Fuar sırasında dikkat çekici bir stand ve sergi dizaynı kurulmalıdır.

İşte yukarıda bahsedilen maddelere dikkat eden üretici firmalar; ziyaretçiler fuar alanında katılımcı firmaları karşılaştırma şansına sahip olduklarından ürünlerin performans fiyat kalite, hizmet açısından üstünlüklerini ortaya koymak için önemli bir fırsat yakalamaktadır.

STANDLAR 

Fuar organizasyonlarına katılan firmalar fuar süresince firma ve ürün hizmetlerini tanıtmak amacıyla stant kiralamakta ve tüm aktivitelerini, çalışmalarını buradan yönlendirmektedir. Firmaların kiraladıkları bu stantlar, işletmelerin kendi çalışma alanlarının bir nevi küçük birer kopyası, benzeri niteliğinde olmaktadır. Düzen içinde kullanılan mobilyalar dekorasyon malzemeleri, renkler, afişler, broşürler gibi diğer tanıtım materyalleri, firmanın tanıtılmasında katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak rekabetçi pazar ekonomilerinde, oldukça etkili pazarlama iletişimi araçlarından birisi olarak karşımıza çıkan ayakkabı fuarları ;

  • İş bağlantıları kurmanın,
  • Etkili tanıtım yapmanın,
  • Pazarı tanımanın, en verimli şekillerinden bir tanesi durumuna gelmiştir.

Fuarlar sayesinde yabancı ülkelerin katılımıyla beraber  ülke ihracatına büyük katkı sağlanmakta ve ülkemiz pazarında üretilmiş ayakkabılar dünyaya açılabilmektedir. Ülkemiz ticari ve ekonomik açıdan daha fazla kalkınabilmekte ve aynı kulvarda mücadele ettiği rakipleriyle fiziksel olarak iletişimde bulunup gelişme ve ilerlemeye devam edebilmektedir. Aynı zamanda fuarlar ülkemizin ve dünyanın ayakkabı trendlerinin oluşumunda ve duyurulmasında büyük rol oynamaktadır.