EnglishTurkish

Ayakkabı Fuarlarının Hitap Ettiği Pazarlar

Fuarlar, farklı yöre, ülke, kültürden insanları bir araya getirerek, bunlar arasında iletişim kurulmasını ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmektedir. Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu o bölgede faaliyet gösteren birçok işletmenin gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadırlar.Ayakkabı Fuarları dünyada bir çok ülkede ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkeleri sıralayacak olursak, Newyork, İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, Ukrayna, İspanya, İngiltere, Kolombiya, USA, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Hindistan, Rusya, Türkiye Mexico ve daha birçok ülkeye ev sahipliği yapmaktadır.

Uluslararası Ayakkabı Fuarlarının Değerlendirilmesi

Orta ve uzun vaadeli firma planlaması anlayışı içerisinde, bir ayakkabı fuarına katılım, firmanın söz konusu pazardaki gelecekteki durumuna açıklık getirmeye yardımcı olmaktadır. Yapılan ayakkabı fuarları sonrasında, satış çalışmalarını destekleme, yeni müşteri gruplarını tanıma, karlılığı artırma, dağıtımın genişletilmesi, yeni temsilciler, bayiler bulunması, sunulan yeni ürünün piyasadaki başarısının değerlendirilmesi, piyasaya sunulmayı düşünülen ürünlerin kabul edilebilirlik  durumunun incelenerek, basınla ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi alışverişi yolu ile araştırma ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihracat imkanlarının değerlendirilmesi gibi pek çok noktada katılımcı firmalar açısından önemli sonuçlar doğmaktadır. Fuarlar pazarlama iletişim sürecinin etkinliğini arttıran en önemli elemanlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte yer alan firmaların en çok yararlandığı iletişim yöntemlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkacaktır.

Ayakkabı Fuarlarına Katılım ve Katılımcı Profilleri

Katılımcılar firmalarının ürün kalitelerini, ürün dizilerini, marka ve ürün tasarım konuları hakkında ilk elden bilgi edinilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi adına da önemli fırsatlar sunmaktadırlar. Ayakkabı fuarlarına dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar ev sahipliği yaparak sektördeki pazarı canlandırmaktadırlar. Bu katılımcılar Amerika Birleşik Devletlerinden bir çok Avrupa ülkesine kadar gitmektedir. Almanya, USA, Çin, Türkiye, Brezilya bu ülkelerden sadece birkaçıdır.

Uluslararası Ayakkabı Fuarları Hangi Sezonlarda Yapılmaktadır?

Uluslararası ayakkabı fuarları  genellikle Sonbahar/kış ve İlkbahar/Yaz olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Yönetim kararı ile birlikte bu tarihler değişebilmektedir.

Ayakkabı Fuarlarının Önemi

Ayakkabı fuarları günümüzde reklam, halkla ilişkiler gibi çağdaş iletişim olanaklarından bir tanesi haline gelmiştir. Ayakkabı sektöründe yer alan hedef kitleye bilgi verme, tanıtım sağlama, imajı güçlendirme konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir.  Bu süreci sağlarken reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler gibi uygulamalardan faydalanılmaktadır.